รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

(เปิดรับสมัคร 9 - 16 พฤษภาคม 2556)


รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านสิทธิมนุษยชน) , นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) , นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย)
(เปิดรับสมัคร 1 - 12 กันยายน 2554)